Favorites

Politica de prelucrare a datelor personale

1.1. LPG Cars, persoană juridică cu sediul în România, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

1.2. LPG Cars colectează următoarele date cu caracter personal, pe paginile Site-ului sau, numai cu acordul voluntar al Locatarului: nume, prenume, adresa de reședință, adresa de e-mail, vârsta, date din permisul de conducere, date din cartea de identitate, cetățenia.

1.3. Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate cu bună-credință, prin mijloace manuale sau automatizate, pentru a îndeplini următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clientii;
 • scopuri statistice;

1.4. Prin completarea datelor sale, fiecare Locatar își exprimă consimțământul liber că LPG Cars să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului European 679/2016.

1.5. Potrivit legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi:

 1. De a accesa: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și o copie a acestor date personale.
 2. De a corecta: în cazul în care considerați că datele cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date personale.
 3. De a șterge: puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în măsura permisă de lege.
 4. De a restricționa: puteți solicita restricționarea procesării datelor cu caracter personal.
 5. De a obiecta: puteți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri directe de marketing, care include și profilarea în legatură cu acest marketing direct.
 6. De a vă retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.
 7. Privind portabilitatea datelor: în cazul în care este aplicabil din punct de vedere legal, aveți dreptul să vi se returneze datele personale pe care ni le-ați furnizat sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, sa fie transferate către o terță parte.
 8. Dacă doriți să exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o scrisoare sau un e-mail la următoarea adresă rent@lpgcars.ro. În conformitate cu regulamentul aplicabil, în cazul în care considerați că s-a încalcat vreun drept,  aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: ANSPDCP – www.dataprotection.ro

1.6. Politica de confidențialitate LPG Cars se referă la datele furnizate de către Locatar prin formularul de contact disponibil în secțiunea „Contact” a site-ului, prin formularul de abonare la newsletter, formularul de închiriere online sau login. LPG Cars nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

1.7. Păstrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata de timp necesară sau permisă pentru îndeplinirea scopurilor indicate în aceasta Declarație, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile. Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal includ:

 • Durata relației de afaceri stabilită cu dumneavoastră și durata furnizării Serviciilor noastre către dumneavoastră (de exemplu, pe durata utilizarii de catre dumneavoastra a autovehiculului pus la dispoziție de LPG Cars);
 • Existența unei obligații legale aplicabile (de exemplu, anumite legi solicită păstrarea evidențelor aferente anumitor operațiuni pe o anumită perioadă minimă de timp);
 • Păstrarea datelor cu caracter personal este recomandabilă având în vedere o anumită situație juridică (de exemplu, existența unor litigii, existența unor termene de prescripție sau desfășurarea unor misiuni de control ale autorităților de reglementare).

1.8. LPG Cars se obligă ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului sa fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului/Utilizatorului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

1.8.1. Excepție de la prevederile de mai sus va face situația în care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este cerută de către organele abilitate ale statului în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii unui eveniment.